+44(0)7811208056

Pen Coed Publishing​ - buy your books direct from a local publisher based in Wales


Pen Coed Publishing - prynwch eich llyfrau’n syth gan gyhoeddwr lleol sydd wedi'i lleoli yng Nghymru


Happy New Year!

Blwyddyn Newydd dda!


Pen Coed Publishing, online books, Amazon UK

From Hiking in Wales, Guides on Arts and Crafts, WWII and Gulf War Military History, to Risk Management in Business, we have a book title for you

O Heicio yng Nghymru, Celf a Chrefft, yr Ail Ryfel Byd a Rhyfel y Gwlff, i Reoli Risgiau neu Ymddeoliad Cynnar, mae gennym lyfr i chi


Newydd ddechrau cyfieithu i'r Gymraeg!

Find a book and order online here or at Amazon UK

Dewiswch lyfr ac archebwch ar-lein yma neu yn Amazon UK

FSB member, small firms,
writer, author Dr Jacqueline Jeynes

Pen Coed Publishing - a small independent publisher based in Wales

“The main focus is always on providing you, the reader, with expert guidance in an interesting and lively way that will inform and inspire you!”

Dr Jacqueline Jeynes - founder of Pen Coed Publishing 2016

Choose from our booklist and sign up for our regular free Newsletters. Written a non-fiction book? We can edit and get it print ready for you. 

Gwelwch ein rhestr lyfrau a derbyniwch Gylchlythyrau am ddim. Wedi ysgrifennu llyfr ffeithiol? Gallwn ei olygu a sicrhau ei fod yn barod i’w argraffu ar eich cyfer chi. 


We specialize in publishing small-run non-fiction books aimed at special interest readers like you! Here are the main topics we cover but always new ones coming online.


Topics include:

  • Military History of World War II and Prisoners of War who were held in Japan as well as Operation Safe Haven for the Iraqi Kurds during the Gulf War
  • a unique combination of travel writing and art history to Explore Wales and the Wye Valley Way
  • practical how-to guides on Peg Looms and Felt Making
  • guides on how to Manage Risks and health & safety in a smaller business
  • Memoir and self-help guides

     

***********************************************

Written your book on the family tree, or a guide on how to make something magical, or a dissertation to submit to a college or university? 

Wedi ysgrifennu eich llyfr ar y goeden deuluol, neu ganllaw ar sut i wneud rhywbeth hudolus, neu draethawd hir i'w gyflwyno i'r coleg neu'r brifysgol?


We are happy to offer an individual Editing Service to make sure it reads perfectly, or act as Development Editor to get it print ready. If needed, we can add the ISBN number for you. 

Rydym yn falch o gynnig Gwasanaeth Golygu ar eich cyfer i wneud yn siŵr fod y testun yn llifo’n iawn, neu weithredu fel Golygydd Datblygu i'w gael yn barod i'w argraffu. Os oes angen, gallwn ychwanegu'r rhif ISBN ar eich cyfer. (At the moment, only text in English)


Just email it and we can take it from there - remember the initial read-through is free! 

E-bostiwch y gwaith a gallwn benderfynu ar y cam nesaf – cofiwch fod y darlleniad cychwynnol yn rhad ac am ddim!


See Editing Services page for more details


Editing Services

About Us - what we offer to our online customers

military history, WWII, POWs, Hiroshima
Wales, trekking, visit Wales, Wye Valley Way
weaving, craft books, peg looms, weaving looms
craft books, feltmaking
risk management, health & safety, Brexit
memoir, self-help, Wales, Canadian
early retirement

Want to treat a friend? We have Gift Vouchers we can mail directly to them or choose a title and we will post it. Use the Contact form or email us direct.


Eisiau rhoi trît i ffrind? Mae gennym Gift Vouchers y gallwn ei bostio, neu dewiswch deitl a byddwn yn ei bostio atynt. Defnyddiwch y ffurflen Contact Us neu anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol.